Steunpunt Taal en Rekenen VO

Medewerkers

De medewerkers van het Steunpunt taal en rekenen vo, van links naar rechts: 
- Roemer Cooiman (adviseur)
- Els Möller (managementassistent)
- Johan van den Berg (senior-adviseur)