Steunpunt Taal en Rekenen VO

Medewerkers

De medewerkers van het Steunpunt taal en rekenen vo, van links naar rechts: 
- Roemer Cooiman (adviseur, stopt na zomervakantie 2018 bij het Steunpunt vo)
- Els Möller (per 31-12-2017 gestopt bij de Steunpunten)
- Johan van den Berg (senior-adviseur)