Steunpunt Taal en Rekenen VO

Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014 op 13 juni naar Tweede Kamer gestuurd

maandag 16 juni 2014

De bewindslieden van OCW hebben de zesde voortgangsrapportage over de invoering van de referentieniveaus naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 18 juni, van 14.45 - 17.45 uur, is er een Algemeen Overleg gepland van de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de staatssecretaris Sander Dekker waarbij onder andere deze voortgangsrapportage aan de orde komt. 
Meer informatie over dit AO is via deze link te vinden.