Steunpunt Taal en Rekenen VO

Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus rekenen 2015

donderdag 25 juni 2015

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben via een brief op 25 juni 2015 de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang van de invoering van de referentieniveaus. Wij hebben een servicedocument opgesteld waarin de headlines uit deze voortgangsrapportage voor het vo op een rijtje worden gezet. Via de onderstaande linkjes treft u de brief aan de Tweede Kamer aan én ons servicedocument.