Steunpunt Taal en Rekenen VO

Voorbeeldtoetsen rekenen 2F en 3F beschikbaar

donderdag 31 mei 2012

In 2013/2014 wordt de rekentoets VO onderdeel van het eindexamen. In maart 2012 is de rekentoets VO, als pilot, op een groot aantal scholen afgenomen. Op basis van deze pilot zijn voorbeeldtoetsen samengesteld. Deze voorbeeldtoetsen zijn bedoeld om inzicht te geven in de inhoud van de rekentoets VO. Via onderstaande link komt u rechtstreeks bij de pdf-bestanden van de voorbeeld rekentoets 2F en 3F, de antwoorden en de normeringstabellen op de website van Cito terecht.