Steunpunt Taal en Rekenen VO

Voorbeelddossier rekentoets ER

maandag 24 augustus 2015

Sinds vorig jaar heeft het CvTE als handreiking een voorbeelddossier voor de rekentoets ER opgesteld, dat u  via de onderstaande link kunt downloaden.
Dit is een voorbeeld hoe een dossier eruit zou kunnen zien, het is niet zo dat scholen verplicht zijn dit format te gebruiken.