Steunpunt Taal en Rekenen VO

Vijfde voortgangsrapportage over taal en rekenen

donderdag 26 september 2013

Op 26 september 2013 hebben staatssecretaris Sander Dekker en minister Jet Bussemaker de Tweede Kamer met de vijfde voortgangarapportage taal en rekenen geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen, het implementatietraject en de maatregelen die op een aantal fronten genomen zijn of worden.

Onderstaand treft u een samenvatting (als download in pdf-formaat) aan van deze voortgangsrapportage voor het vo en het mbo.
Tevens treft u hieronder de voortgangsrapportage zelf aan met de bijbehorende vijf bijlagen waarnaar verwezen wordt in de rapportage.

Onderstaand ook een link naar de officiële berichtgeving hierover op de site van de Rijksoverheid.