Steunpunt Taal en Rekenen VO

Steunpuntrapportages intensiveringsgesprekken rekenen

woensdag 4 juni 2014

In 2012 en 2013 is op een groot aantal vo-scholen de pilot-rekentoets afgenomen. Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten heeft staatssecretaris Dekker van OCW het Steunpunt de opdracht gegeven voor een intensiveringstraject rekenen. Het bestaat uit gesprekken met vo-scholen waarvan de resultaten onder het landelijk gemiddelde lagen. Tevens is een kleinschalig onderzoek naar succesfactoren voor goed rekenonderwijs uitgevoerd op een aantal scholen die bij de pilot-rekentoets 2013 op een of meer afdelingen relatief goede resultaten geboekt hebben. Dit alles met als doel vo-scholen in het rekentraject op weg naar 2016 zo goed mogelijk te ondersteunen en alle andere scholen zo concreet mogelijk te informeren over succesfactoren die we zijn tegengekomen.

De resultaten van de eerste gespreksronde met ruim 300 vo-scholen en die van het kleinschalige onderzoek naar succesfactoren op 11 scholen zijn nu gepubliceerd, respectievelijk de startrapportage intensiveringstraject rekenen: 'Rekenen op het vo' en de brochure: 'Rekenlessen uit de praktijk'.

Beide uitgaven zijn onderstaand te downloaden en tevens in drukvorm verzonden naar elke locatie van alle vo-scholen (zie ook de aanbiedingsbrief).
Het team van adviseurs dat deze gesprekken namens het Steunpunt heeft uitgevoerd hoopt dat u de inhoud van deze rapportages waardeert.