Steunpunt Taal en Rekenen VO

Quickscan doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars

donderdag 13 april 2017

Op 13 april zijn vmbo- en mbo-scholen in Deventer, Maastricht en Rotterdam aan de hand van een spiksplinternieuwe quickscan met elkaar in gesprek gegaan over de doorlopende leerlijn voor zwakke rekenaars. Ter inspiratie voor andere scholen is via deze link foto- en filmmateriaal van deze drie parallelbijeenkomsten te vinden.

De quickscan
De quickscan ter verbetering van de doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars is op verzoek van het ministerie van OCW ontwikkeld door de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo, in samenwerking met een aantal rekendeskundigen. Het is de bedoeling dat opleidingsteams van mbo en vmbo de quickscan zo veel mogelijk gezamenlijk inzetten. Door het invullen van de scoretabel in de quickscan bepalen de gesprekspartners hun gezamenlijke tevredenheid over de doorlopende leerlijn en hun eigen beleid daarvoor op een flink aantal indicatoren voor goed rekenbeleid en rekenonderwijs.

De quickscan bestaat uit een Excelbestand, waarin na het invullen van de tevredenheidscijfers in de scoretabel het resultaat op een volgend tabblad wordt weergegeven in een spinnenweb. Zo is direct zichtbaar waar verbetering mogelijk is. Door de nulmeting, de streefscores en vooral het gesprek erover, ontstaan als vanzelf de aandachtspunten voor het rekenbeleid. Aan de indicatoren zijn via links vervolgens suggesties voor verbetering, interessante websites en achtergrondinformatie gekoppeld. Ook is het mogelijk om als school zelf links, tips en idee├źn toe te voegen. Tot slot kan op het actieblad een actieplan worden opgesteld om concreet aan de slag te gaan met beleid en onderwijs voor zwakke rekenaars.

Doel
Het instrument is nadrukkelijk bedoeld om het gesprek op gang te brengen tussen vmbo-scholen en mbo-instellingen. Daarnaast is de quickscan te gebruiken om verbeteringen door te voeren binnen een vmbo-school of een mbo-team. Overigens is de quickscan ook bruikbaar voor andere schoolsoorten in het vo.

Meer informatie
U kunt de quickscan doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars via de links hieronder downloaden. Er is een versie voor het vmbo en een versie voor het mbo.