Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Concretisering Referentiekader rekenen

dinsdag 22 maart 2011
Wat betekenen de niveaus 2F en 2S nu eigenlijk voor de onderscheiden rekendomeinen? Wanneer kunnen we zeggen dat een leerling een taak uitvoert op het niveau van 2F of 2S? SLO heeft de refentieniveaus 2F en 2S voor rekenen geconcretiseerd. Deze concretisering heeft tot doel scholen, auteurs van lesmethoden en andere belangstellenden informatie te geven over hoe de rekendoelen uit deze referentieniveaus geïnterpreteerd kunnen worden. Bij elk rekendoel wordt een toelichting.. lees meer
 

Resultaten enquêtes referentiekaders taal en rekenen

dinsdag 11 januari 2011
Najaar 2010 vroeg het Steunpunt in samenwerking met de Stichting Platforms VMBO, de VO-raad en de VVVO docenten taal en rekenen én leidingevenden vmbo, havo en vwo om, middels een tweetal enquêtes, hun mening te geven over de referentiekaders taal en rekenen. De resultaten van die enquêtes zijn inmiddels bekend en uitgewerkt in twee rapportages (voor vmbo en havo-vwo).   lees meer
 

Aanmelden voor Flitsbericht taal en rekenen vo

vrijdag 13 augustus 2010 Flitsbericht vo
In onze Flitsberichten leest u het laatste nieuws over taal en rekenen. De mailings verschijnen alleen als daartoe aanleiding is. Er zijn Flitsberichten verschenen onder meer over regionale informatiebijeenkomsten taal en rekenen en de regionale netwerken taal en rekenen van het Steunpunt. Wilt u de Flitsberichten voortaan ook ontvangen? Via de link hieronder kunt u zich aanmelden. De reeds verschenen Flitsberichten vindt u in het archief. lees meer