Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Pleidooi sectorraden voor uitstel slaag-/zakregeling

maandag 17 december 2012
De sectorraden (MBO Raad, AOC Raad, VO-raad), de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus (NRTO), de Stichting Platforms VMBO (SPV) en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) pleiten gezamenlijk voor uitstel van de slaag-/zakregeling die per 2013/2014 zou moeten ingaan. Ze schrijven dat in een brief aan de bewindspersonen van OCW, minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker.Alle signalen wijzen erop, zo sc.. lees meer
 

Onderzoek Platform Wiskunde Nederland

maandag 26 november 2012
Volgens Platform Wiskunde Nederland hebben veel middelbare scholieren geen goed beeld van wiskunde. Zij hebben onvoldoende zicht op de relevantie en vele toepassingen van wiskunde en daarmee op wat wiskunde voor de samenleving en de beroepspraktijk kan betekenen. Kortom: zij weten onvoldoende ‘wat je er aan hebt’. Daardoor kiezen misschien minder leerlingen dan wenselijk voor wiskunde en exact; hebben leerlingen moeite met kiezen tussen wiskunde A, B en C en .. lees meer
 

Protocol ERWD vo beschikbaar

dinsdag 20 november 2012 Protocol ERWD vo
Het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD), ontwikkeld door NVORWO in opdracht van het ministerie van OCW, is klaar. Zowel het volledige protocol als de samenvatting zijn als download beschikbaar via deze site.Het protocol ERWD vo is van groot belang nu centrale rekentoetsen 2F en 3F in het vo ingevoerd gaan worden. Rekenen staat duidelijk op de kaart. Het onderwijs zal alle zeilen moeten bijzetten om ook de rekenzwakke leerling en de leerling.. lees meer
 

CPS publiceert herziene versie Met de referentieniveaus naar schoolsucces

woensdag 7 november 2012
Bij CPS is een herziene versie verschenen van het boek 'Met de referentieniveaus naar schoolsucces'. Hierin wordt extra aandacht besteed aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Een deel van hen lukt het niet om de referentieniveaus te halen. Daarom zijn ‘Passende perspectieven’ ontwikkeld, speciale leerroutes, op basis waarvan scholen hun aanbod kunnen aanpassen. Door deze nieuwe informatie is het boek óók geschikt geworden voor het speciaal (basis).. lees meer
 

Artikel: Haalbaarheid referentieniveau 2F basisberoepsgerichte leerweg vmbo

maandag 29 oktober 2012
De heren H. Sissing en C.M. van Putten hebben een artikel geschreven over de haalbaarheid van het referentieniveau 2F voor leerlingen in de basisberoepgerichte leerweg van het vmbo. Directe aanleiding voor dit artikel is de briefwisseling tussen de minister van OCW en de VO-raad, de AOC-raad, de Stichting Platforms VMBO en de MBO-raad over de taal- en rekeneisen die aan leerlingen in de VMBO-basisberoepsgerichte leerweg (bl) en het MBO 2 worden gesteld.In hun artikel .. lees meer
 

Voorbeeldrekentoetsen 2F en 3F ook als pdf beschikbaar.

maandag 4 juni 2012
Cito heeft alle scholen een package gestuurd met daarin een voorbeeldrekentoets op 2F- en een op 3F-niveau. Scholen kunnen leerlingen (én docenten) met deze voorbeeldtoetsen laten oefenen via het digitale afnameprogramma ExamenTester.Ook zijn deze voorbeeldrekentoetsen nu via de website van Cito als pdf te downloaden. De pdf-versie is niet geschikt als oefenmateriaal maar geeft wel een indruk hoe de rekentoets er inhoudelijk uitziet en wat er op 2F- en 3F-n.. lees meer