Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Opbrengsten netwerkbijeenkomsten taal en rekenen januari/februari 2013

donderdag 7 februari 2013
In januari en februari kwamen de regionale netwerken taal en rekenen vmbo en havo/vwo bij elkaar in Ede, Breda en Hoogeveen. Dit keer kwamen onder meer aan de orde 'Taal en opbrengstgericht werken' en de actuele stand van zaken rond rekenen en de rekentoets.Download: Presentatie netwerkbijeenkomsten jan/feb 2013 (PowerPoint) (ook terug te vinden in ons Downloadcentrum, bij de overige opbrengsten van congressen en bijeenkomsten). lees meer
 

Rekentoets vo niet uitgesteld!

woensdag 6 februari 2013
Door aanhoudende mediaberichten is onterecht de indruk ontstaan dat de rekentoets als zodanig wordt uitgesteld. Dat is in het voortgezet onderwijs echter niet het geval: vanaf 2013-2014 is de rekentoets een verplicht examenonderdeel. Het behaalde cijfer komt op de cijferlijst.Onlangs hebben de minister en staatssecretaris wel besloten dat het moment waarop de rekentoets vo meeweegt in de uitslagregel uitgesteld wordt. Tot en met het schooljaar 2014-2015 kan een leerling ni.. lees meer
 

Inspectierapport: Dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs

maandag 14 januari 2013
Het rapport 'Dyslexie en Dyscalculie in het voortgezet onderwijs 2012' van de Inspectie van het onderwijs is de uitkomst van het tweede onderzoek dat de inspectie heeft uitgevoerd rondom dit thema. Het eerste deelonderzoek stamt uit de zomer van 2011.U kunt zowel het rapport als de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris Dekker hieronder downloaden. lees meer
 

Persbericht: Rekentoetswijzer 3S

maandag 14 januari 2013
SLO heeft een persbericht gepubliceerd over de nieuwe rekentoetswijzer 3S: De rekentoetswijzercommissie 3S (RTWC3S) heeft een definitieve rekentoetswijzer 3S (RTW3S) gepubliceerd, tezamen met een verslag van de veldraadpleging. Via deze link kunt u de rekentoetswijzer 3S downloaden op de website van SLO, onderaan treft u het verslag van de veldraadpleging als download aan.Beide documenten zijn aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker. Het ministerie van OCW neemt de a.. lees meer
 

Rekentoetswijzer 3S beschikbaar

donderdag 10 januari 2013
De rekentoetswijzercommissie 3S kreeg begin 2012 van het ministerie van OCW de opdracht om - als uitgangspunt voor de rekentoets vo - een rekentoetswijzer 3S samen te stellen, inclusief voorbeeldopgaven. Deze rekentoetswijzer is nu beschikbaar.De rekentoetswijzer is tot stand gekomen in afstemming met docenten, inhoudelijk deskundigen en andere relevante partijen en er is geen overlap tussen de rekentoets vwo en wiskunde. O.. lees meer
 

Voortgangsrapportage Nederlandse taal en rekenen

woensdag 19 december 2012
De bewindslieden van OCW hebben op 19 december 2012 de vierde voortgangsrapportage Nederlandse taal en rekenen naar de Tweede Kamer gestuurd. De resultaten van de pilots in vo en mbo geven aanleiding tot maatregelen. Voortgezet onderwijsVoor het voortgezet onderwijs houden deze in dat de centrale examens Nederlands een jaar later aangepast worden aan de referentieniveaus, dus vanaf examenjaar 2014-2015. De rekentoets wordt volgens plan ingevoerd vanaf 2013-2014, maar .. lees meer