Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Vooraankondiging conferenties Dyscalculie

woensdag 25 september 2013
In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelt de KPC Groep in samenwerking met de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo het Masterplan Dyscalculie*).Over dyscalculie en ernstige rekenproblemen worden in december voor de onderwijssectoren po/so, vo/vso/pro en mbo op drie verschillende dagen conferenties georganiseerd. Noteert u onderstaande datum voor de vo-conferentie alvast in uw agenda:- maandag 9 december voor vo, vso en praktijk o.. lees meer
 

Download brochures Werken aan vaktaal

donderdag 19 september 2013
Hoe kan ik de vaktaalontwikkeling van mijn leerlingen in mijn lessen goed ondersteunen? In 2012 hebben docenten vo van verschillende vakken samen met APS, CPS, Expertisecentrum Nederlands, KPC en SLO geprobeerd deze vraag voor hun eigen situatie te beantwoorden. Ze hebben scenario’s ontwikkeld en in lesvoorbeelden voor verschillende vakken uitgewerkt. Het resultaat is geclusterd in vier brochures die u hier kunt downloaden:mens- en maatschappijvakken;exacte vakken;talen;.. lees meer
 

Inschrijven regionale netwerken taal en rekenen vo

donderdag 19 september 2013
In oktober organiseert het Steunpunt taal en rekenen vo opnieuw regionale netwerken taal en rekenen vmbo en havo/vwo. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor taal- en rekencoördinatoren, docenten, middenmanagers en schoolleiders die zich met taal- en rekenbeleid bezighouden.InschrijvenDe bijeenkomsten zijn verdeeld in drie regio’s. Via onderstaande linkjes kunt u zich opgeven voor een netwerkbijeenkomst bij u in de buurt:Regio midden: dinsdag 8 oktober - Marnix College Ede, .. lees meer
 

Rapportage onderzoek Regioplan beschikbaar

donderdag 12 september 2013
Naar aanleiding van de pilotrekentoets van maart 2013 deden we voor de zomervakantie een oproep om deel te nemen aan een onderzoek van Regioplan naar de vraag wat scholen waarvan de leerlingen relatief goed op die toets presteerden anders doen dan scholen met mindere resultaten. Het ging om een onderzoek waarvan we de uitkomsten snel wilden weten en dat daarom niet al te diepgravend kon zijn. Regioplan heeft het onderzoek in de vakantie afgerond, onderstaand kunt u het rap.. lees meer
 

Flitsbijeenkomsten over de rekentoets

donderdag 5 september 2013
Ook dit najaar organiseert het Steunpunt taal en rekenen vo in samenwerking met OCW, het College voor Examens (CvE) en Cito regionaal verspreid weer een drietal flitsbijeenkomsten over de rekentoets waarvoor wij u van harte uitnodigen. Op 7 oktober in Eindhoven, 9 oktober in Rotterdam en 15 oktober in Zwolle. Klik hier voor meer informatie over deze flitsbijeenkomsten. lees meer
 

Centrale examens Nederlands 2015 en de referentieniveaus

donderdag 5 september 2013
De examenprogramma’s Nederlandse taal vmbo, havo en vwo zijn in juni 2011 gewijzigd door de invoering van de Wet op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2010). Bij de uitvoering van de examenprogramma’s worden de referentieniveaus in acht genomen: 2F voor vmbo, 3F voor havo en 4F voor vwo. Het College voor Examens (CvE) heeft als gevolg hiervan de syllabi voor het vak Nederlands aangepast. Hierin worden geen uitspraken gedaan over de betekenis van de .. lees meer