Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Conferentie Masterplan Dyscalculie

donderdag 31 oktober 2013 Masterplan dyscalculie
Op maandag 9 december organiseert het Steunpunt taal en rekenen samen met de KPC Groep een conferentie voor het vo *) over het Masterplan Dyscalculie in het Postillion Hotel van Bunnik. Het ministerie van OCW heeft het Steunpunt gevraagd hierbij een actieve rol te spelen. Door hier vele partijen bij te betrekken die zeer deskundig en actief zijn op het gebied van dyscalculie en ernstige rekenproblemen denken we dat we er in geslaagd zijn een z.. lees meer
 

Presentaties flitsbijeenkomsten rekentoets 2014 beschikbaar

donderdag 17 oktober 2013
Het Steunpunt taal en rekenen vo organiseerde in samenwerking met het ministerie van OCW, het College voor Examens (CvE) en Cito regionaal verspreid een aantal flitsbijeenkomsten over de rekentoets 2014. De belangstelling voor deze bijeenkomsten was overweldigend. Inmiddels kunt u op deze site de presentaties van deze bijeenkomsten downloaden.Naar de informatie van het ochtenddeel van het CvEPresentatie ministerie OCWPresentatie (middagdeel) College voor ExamensPresen.. lees meer
 

Brief van de raden aan de vaste Kamercommissie voor OCW

dinsdag 8 oktober 2013
De VO-raad, PO-Raad, NRTO, AOC Raad en de MBO Raad hebben voorafgaand aan het overleg van de vaste Kamercommissie voor OCW met staatssecretaris Sander Dekker, gepland op 9 oktober, een brief aan deze commissie gestuurd. In de brief verzoeken ze de vaste Kamercommissie onder andere er met hen voor te pleiten dat de resterende tijd, voordat de referentieniveaus een diplomavoorwaarde worden, benut wordt voor onderzoek naar de haalbaarheid van de referentieniveaus.&n.. lees meer
 

Nieuwe voorbeeldtoetsen beschikbaar

vrijdag 4 oktober 2013
In 2013/2014 wordt de rekentoets VO onderdeel van het eindexamen. In 2012 en 2013 is de rekentoets VO, als pilot, op een groot aantal scholen afgenomen. Op basis van deze pilot zijn voorbeeldtoetsen samengesteld. Deze voorbeeldtoetsen zijn bedoeld om inzicht te geven in de inhoud van de rekentoets VO. De nieuwe voorbeeldrekentoetsen 2F en 3F zijn beschikbaar op de website van Cito.  Zij zijn alleen in pdf-formaat beschikbaar. Zo is de inhoud van deze toetsen te b.. lees meer
 

CvE Brochure 'Kaders rekentoets 2014', regels en informatie

dinsdag 1 oktober 2013
De nieuwe brochure 'Kaders rekentoets vo 2014', regels en informatie vmbo 2F en havo/vwo 3F is samen met de bijbehorende activiteitenplanning uitgebracht door het College voor Examens. Veel scholen hebben geïnformeerd naar deze stukken in verband met hun eigen planning. Beide documenten kunt u downloaden via de linkjes onderaan. Meer informatie treft u aan via het linkje naar Examenblad.nlDe brochure bevat belangrijke informatie voor examensecretarissen, rekencoördinator.. lees meer
 

Vijfde voortgangsrapportage over taal en rekenen

donderdag 26 september 2013
Op 26 september 2013 hebben staatssecretaris Sander Dekker en minister Jet Bussemaker de Tweede Kamer met de vijfde voortgangarapportage taal en rekenen geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen, het implementatietraject en de maatregelen die op een aantal fronten genomen zijn of worden.Onderstaand treft u een samenvatting (als download in pdf-formaat) aan van deze voortgangsrapportage v.. lees meer