Steunpunt Taal en Rekenen VO

Nieuwe brief van bewindslieden OCW aan Tweede Kamer

donderdag 22 oktober 2015

In antwoord op de moties, waarover op 13 oktober in de Tweede Kamer is gestemd, hebben de bewindspersonen van OCW op 22 oktober een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd.
Onderstaand treft u een linkje aan naar deze brief.

De belangrijkste gevolgen zijn:

- alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets als onderdeel van het eindexamen;
- voor vmbo en havo wordt het resultaat van de rekentoets wel vermeld op de cijferlijst, maar telt het voorlopig nog niet mee voor het behalen van een diploma;
- op basis van de resultaten in vmbo en havo wordt het moment bepaald waarop het resultaat op de rekentoets gaat meetellen voor het behalen van het diploma in een vmbo-leerweg of op het havo.
- alleen voor leerlingen op het vwo telt het resultaat van de rekentoets vanaf schooljaar 2015-2016 mee voor het behalen van het diploma.

Vwo:
Vwo-leerlingen moeten dit schooljaar (2015-2016) minimaal een 5 halen voor de rekentoets om te kunnen slagen. Alleen als blijkt dat meer dan 5% van de vwo leerlingen in 2016 zakt vanwege de rekentoets, dan wordt het vangnet in werking gesteld, in dat geval is dit schooljaar een minimaal een 4 nodig om te kunnen slagen.
Vanaf schooljaar 2016-2017 mogen vwo-leerlingen voor Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets één eindcijfer 5 halen. De rest moet minimaal een 6 zijn. Wanneer in schooljaar 2015-2016 het vangnet inwerking treedt, dan moeten vwo-leerlingen in 2016-2017 minimaal een 5 halen om te kunnen slagen en verschuift de opname van de rekentoets in deze kernvakkenregel naar schooljaar 2017-2018.