Steunpunt Taal en Rekenen VO

Inspectierapport opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het vo naar Tweede Kamer

maandag 13 april 2015

Op 10 april heeft staatssecretaris Sander Dekker (OCW) de Tweede Kamer het rapport 'Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs' aangeboden.
Dit rapport is uitgebracht door de Inspectie van het Onderwijs.
--------------------------------------------------------------------------------------------
De inspectie hierover in het voorwoord:
"
Onderwijs dat gericht wordt op heldere resultaten, dat doelgericht gebruik maakt van informatie over het niveau van de leerlingen: dat is het kenmerk van opbrengstgericht werken. Er zijn verscheidene manieren om opbrengstgericht te werken, maar de overeenkomst is dat het doorgaans een effectieve aanpak is. En dat de docent zelf kan zien dat de resultaten groeien.

Wij vroegen ons af in hoeverre scholen in het voortgezet onderwijs dit opbrengstgericht werken inzetten bij het taal- en rekenonderwijs. Immers, leerlingen hebben een goede taal- en rekenvaardigheid hard nodig om in hun schoolcarrière - en daarna - verder te kunnen komen. Daarom is ook al in 2008 het referentiekader taal en rekenen ingevoerd, met de bijbehorende referentieniveaus. Het referentiekader is inmiddels een bekend begrip voor leraren, taal- en rekencoördinatoren en schoolleiders, zo merken onze inspecteurs bij de schoolbezoeken. En opbrengstgericht werken kan goed bijdragen om de leerlingen het beoogde taal- en rekenniveau te laten bereiken.

Daarom heeft de Inspectie van het Onderwijs in het voorjaar van 2014 onderzocht in welke mate vo-scholen opbrengstgericht werken aan de referentieniveaus taal en rekenen. In dit rapport geven we daar een beeld van. Met deze onderzoeksgegevens hopen wij tegelijkertijd meer scholen te stimuleren opbrengstgericht te werken aan deze vaardigheden."
--------------------------------------------------------------------------------------------

In dit rapport doet de inspectie ook suggesties voor vervolgstappen voor scholen die meer met hun opbrengstgegevens willen gaan doen. Met als gemeenschappelijk doel leerlingen te helpen nóg taal- en rekenvaardiger te worden.