Steunpunt Taal en Rekenen VO

Informatief filmpje: rekentoets, the making of…

donderdag 3 december 2015
Rekentoets, the making of...

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft een informatief filmpje gemaakt over de totstandkoming van de rekentoets. Bekijk het filmpje op de website van het CvTE.