Steunpunt Taal en Rekenen VO

Concept-tussendoelen onderbouw vo

woensdag 9 mei 2012
concept tussendoelen

SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen tussendoelen ontwikkeld.
 
Deze nog niet wettelijk vastgestelde tussendoelen worden op verzoek van het ministerie van OCW toch vast openbaar gemaakt om het onderwijsveld de gelegenheid te geven onderwijsaanbod en -methodes op de tussendoelen aan te passen en hier ervaringen mee op te doen. Deze concept-tussendoelen kunnen als basis gaan dienen voor diagnostische tussentijdse toetsen.
 
Klik op onderstaande link voor meer informatie over de tussendoelen en om de concepten te downloaden.