Steunpunt Taal en Rekenen VO

Cito publiceert foutenanalyse rekentoetsen 2F en 3F

donderdag 27 februari 2014
foutenanalyse tekentoets vo

Onder het motto ‘van je fouten kun je leren’ heeft Cito een analyse gemaakt van de meest voorkomende foute antwoorden bij de pilot rekentoetsen 2F en 3F 2013. Doel: vo-rekendocenten meer inzicht geven in waaróm leerlingen bepaalde fouten maken. De foutenanalyse van de pilot rekentoets vo is beschikbaar in gescheiden versies voor niveau 2F en niveau 3F.

Onderwijs aanpassen
Het meten en normeren van kennis en vaardigheden is het belangrijkste doel van een examen (en ook van de rekentoets). Toch betekent dit niet dat alleen het resultaat van belang is. Kennis van bijvoorbeeld de manier waarop een leerling tot een fout antwoord is gekomen, helpt een docent immers in kaart te brengen welke leerstof de leerlingen nog niet beheersen. Als veel leerlingen dezelfde fout maken, kan de docent zijn onderwijs daarop aanpassen.

Beter beeld
Bij schriftelijke examens krijgen docenten de antwoorden van hun leerlingen te zien, waardoor ze inzicht krijgen in de denkstappen die tot het antwoord hebben geleid. Bij de rekentoets vo, die digitaal wordt afgenomen, is dat echter niet het geval en krijgen docenten alleen het eindresultaat te zien. Om tegemoet te komen aan de wens van docenten om een beter beeld te krijgen van de manier waarop het antwoord tot stand is gekomen, heeft Cito de afnamegegevens van de pilots rekentoets vo 2013 achterhaald en hierover een tweetal foutenanalyses gepubliceerd.

Downloaden
In de foutenanalyses is te zien welke vragen uit de pilot rekentoets vo 2013 door veel leerlingen fout zijn beantwoord. Cito heeft in kaart gebracht hoe leerlingen vermoedelijk op die antwoorden zijn gekomen en wat mogelijk hun (foute) denkstrategie was. U kunt de foutenanalyses voor de pilot rekentoetsen 2F en 3F als pdf downloaden op de website van Cito of via onderstaande links. Voor de volledigheid zijn beide analyses ook beschikbaar via ons Downloadcentrum (rubriek Overige downloads).