Steunpunt Taal en Rekenen VO

Brochure: Achterstandbestrijding en referentieniveaus voor taal en rekenen in het vo

maandag 7 mei 2012
Achterstandbestrijding en referentieniveaus voor taal en rekenen in het vo

De Inspectie van het Onderwijs heeft een brochure voor scholen en besturen geschreven om hen te informeren over de achtergronden en de bestrijding van de achterstanden, en ter voorbereiding op de referentieniveaus. Er wordt ook ingegaan op de invulling van het toezicht op deze beide thema’s. Op deze manier wil de inspectie duidelijkheid verschaffen over wat scholen te doen staat en wat zij van de inspectie kunnen verwachten. Deze brochure is aan alle vo-schoolbesturen en -directies verzonden.
 
Omdat er bij het Steunpunt taal en rekenen vo geregeld vragen binnenkomen over hoe de inspectie met het toezicht op het gebied van taal en rekenen zal omgaan willen wij u graag op deze brochure attenderen. Onderstaand treft u een link aan naar de website van de Inspectie van het Onderwijs waar u de brochure en de begeleidende brief kunt downloaden.