Steunpunt Taal en Rekenen VO

Advies commissie Meijerink - Over de drempels met taal en rekenen (2008)

Wat moeten leerlingen van taal en rekenen kennen en kunnen? Deze vraag staat centraal in het advies 'Over de drempels met taal en rekenen' dat de Expertgroep Doorlopende LeerlijnenTaal en Rekenen (commissie Meijerink) in 2008 uitbracht.
 
In advies formuleert de Expertgroep:
- ‘doorlopende leerlijnen’ die ervoor zorgen dat het onderwijsresultaat van de ene sector naadloos aansluit op dat van de andere;
- ‘referentieniveaus’ met beschrijvingen van kennis en vaardigheden die leraren houvast bieden voor het bepalen, volgen en stimuleren van de ontwikkeling van leerlingen.
 
Het advies bestaat uit een hoofdrapport en voor zowel taal als rekenen een deelrapport. Ze zijn onderaan deze pagina te downloaden.

 

Een nadere beschouwing (2009)

Na het advies zijn er veldraadplegingen geweest. Naar aanleiding daarvan is aan enkele leden van de voormalige expertgroep gevraagd enkele subdomeinen uit het oorspronkelijke referentiekader nog eens te bekijken. De resultaten daarvan staan in de nadere beschouwing.
 

Advies VO-raad (2008)

In deze brief aan de staatssecretaris gaat de VO-raad in op de veldraadpleging, het belang dat scholen hechten aan referentieniveaus, de risico’s, toetsing en monitoring, toezicht, professionalisering, invoering en randvoorwaarden.
 
U vindt hieronder een ook samenvatting van de adviezen van alle sectorraden.