Steunpunt Taal en Rekenen VO

Kwaliteitsagenda VO 2008-2011

kwaliteitsagenda VO 2008-2011

 
In de kwaliteitsagenda VO 2008-2011 vindt u zes stevige ambities, een set basisvoorwaarden en een tiental uitgangspunten voor een zichtbaar beter voortgezet onderwijs. Nummer 1 van de beleidsprioriteiten uit de kwaliteitsagenda is taal en rekenen: Basiskwaliteit op orde, aantoonbare verbetering van de taal- en rekenprestaties. Gedurende de looptijd van de kwaliteitsagenda ontvangen scholen een bedrag van ca. € 56,00 per leerling. Scholen zijn vrij om te bepalen aan welke van de zes beleidsprioriteiten uit de kwaliteitsagenda zij dit bedrag willen besteden maar hebben tegelijk als enige verplichting in dit kader om een deel ervan inzetten voor de intensivering van hun taal- en rekenbeleid.