Steunpunt Taal en Rekenen VO

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Toegang tot en gebruik van de website van het Steunpunt taal en rekenen vo is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd, zal dat via de Steunpunt taal en rekenen vo website worden bekend gemaakt.
Deze voorwaarden beheersen de Steunpunt taal en rekenen vo website en alle andere sites van het Steunpunt taal en rekenen vo die door middel van links aan de website van het Steunpunt taal en rekenen vo zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de website van het Steunpunt taal en rekenen vo stemt u in met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid
De Steunpunt taal en rekenen vo website en alle informatie, beelden, merken, logo's, iconen met betrekking tot het Steunpunt taal en rekenen vo worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Steunpunt taal en rekenen vo website bekende gegevens. Het Steunpunt taal en rekenen vo kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch kan het Steunpunt taal en rekenen vo instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel. Het Steunpunt taal en rekenen vo kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de website van het Steunpunt taal en rekenen vo en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Het Steunpunt taal en rekenen vo behoudt zich het recht voor om de Steunpunt taal en rekenen vo website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Het Steunpunt taal en rekenen vo sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Steunpunt taal en rekenen vo website of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van de Steunpunt taal en rekenen vo website.

Links
De website van het Steunpunt taal en rekenen vo bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan het Steunpunt taal en rekenen vo evenmin verantwoordelijkheid dragen.

Privacy
Door het invoeren van persoonlijke gegevens op website van het Steunpunt taal en rekenen vo en door gebruik te maken van de automatische vraag-en-antwoord mogelijkheid, gaat u er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases.
Het Steunpunt taal en rekenen vo respecteert uw privacy en zal er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de Steunpunt taal en rekenen vo databases, zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma's waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd.
Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de website van het Steunpunt taal en rekenen vo en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

Cookies
Om het Steunpunt taal en rekenen vo in staat te stellen de website van het Steunpunt taal en rekenen vo op uw persoonlijke situatie toe te spitsen, wordt door de website van het Steunpunt taal en rekenen vo gebruikgemaakt van zogenaamde cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven.

Toepasselijk Recht
De Nederlands Wetgeving ten aanzien van de privacybescherming is van toepassing. Ook is Nederlands recht van toepassing op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht. De registratie is aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag.