Steunpunt Taal en Rekenen VO

Aanbodoverzichttaalenrekenen.nl

Sinds 2010 hebben de Steunpunten vo en mbo deze website onderhouden, echter het aantal bezoekers is intussen zodanig gedaald dat wij overwegen deze service aan het eind van dit kalenderjaar te stoppen.

Om die reden is het sinds1 april 2017 voor aanbieders ook niet meer mogelijk nieuw aanbod aan te melden voor plaatsing op deze website.