Steunpunt Taal en Rekenen VO

Schoolscan 'Geslaagd met dyslexie en dyscalculie'

maandag 7 mei 2012

Wat kunnen scholen doen om leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring goed voor te bereiden op het schoolexamen en het centraal examen? APS, CPS en KPC Groep hebben voor scholen een instrument, de schoolscan, ontwikkeld waarmee scholen kunnen vaststellen of zij voldoende ondernemen om hun leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring voor te bereiden op de aangescherpte exameneisen in het voortgezet onderwijs. Gebruik van de schoolscan is voor scholen gratis.
 
De schoolscan geeft inzicht in uw activiteiten, knelpunten en behoeften met betrekking tot dyslectische en dyscalculische leerlingen in de bovenbouw of tweede fase. De scan is opgebouwd rondom de kwaliteitsbevorderende uitgangspunten en voorwaarden van het dyslexieprotocol: een geïntegreerde aanpak, doelmatige inspanning, medeverantwoordelijkheid van de leerling en goede communicatie tussen alle betrokkenen. Daarnaast geeft de scan inzicht in de hulpmiddelen die voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie ingezet worden en de behoeften en knelpunten rondom de examenvoorbereiding.
 
Om een volledig beeld van uw school te krijgen, bestaat de scan uit vragenlijsten voor verschillende betrokkenen: management, zorgco├Ârdinatoren en leerlingbegeleiders, docenten, ouders en leerlingen. Met de uitkomsten kunt u uw zorgbeleid voor (examen)leerlingen met dyslexie en dyscalculie evalueren en eventueel bijstellen. Als u dit instrument wilt gebruiken kunt u uw school hiervoor aanmelden via onderstaande link naar het aanmeldformulier.

FAQ-lijst
Behalve een schoolscan is door de drie landelijke pedagogische centra ook een lijst samengesteld met de meest gestelde relevante vragen (en uiteraard de antwoorden daarop) over het omgaan met leerlingen waarbij dyslexie en/of dyscalculie is vastgesteld. Dit document is via onderstaande link als pdf te downloaden.