Steunpunt Taal en Rekenen VO

Nieuws

De rekentoets vo 2015 in 10 vragen

woensdag 4 maart 2015 09:16

Het College voor Toetsen en Examens heeft twee documenten gepubliceerd over de...

Drie afnameperioden van de rekentoets in 2016

vrijdag 23 januari 2015 11:50

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de drie afnameperioden voor de...

Tussenrapportage intensiveringsgesprekken rekenen vo.

vrijdag 23 januari 2015 10:25

U treft hieronder een linkje aan naar de tweede rapportage over de...

Meer nieuws

Komende bijeenkomsten

Veldraadpleging syllabus rekenen voor vo en mbo, 2F en 3F dinsdag 24 maart 2015

 Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) raadpleegt het...

Evaluatiebijeenkomst rekentoetsafname voor examensecretarissen dinsdag 14 april 2015

Samen met het College voor Toetsen en Examens, OCW en Cito organiseert het...

Netwerkbijeenkomst rekenen, regio midden, Ede. maandag 8 juni 2015

Netwerkbijeenkomst rekenen, regio midden, Marnix College Ede. Inloop vanaf...